SBC010 - Didàctica de la Llengua Oral i Escrita en Contextos Culturals Plurilingües

Semestre 2

Temari

Temari

1.      1. L'ensenyament plurilingües: conceptes bàsics i estratègies

1.1. Conceptes bàsics

1.2. L’escola multilingüe

1.3. L’educació lingüística en un món multilingüe

2.      2. L'ensenyament de la llengua oral i escrita en contextos plurilingües.

2.1. El marc europeu de les llengües i la competència en comunicació lingüística. El context europeu en el qual s’ensenyen-aprenen les llengües.

2.2. Bases legislatives para l’ensenyament del currículum de llengües a Espanya.

2.3. L’ensenyament plurilingüe. Comentari crític, principis didàctics i organitzatius.

2.4. L’ensenyament de llengües en contextos multilingües. La reflexió interlingüística.

3.      3. Buscant un multilingüisme real: les situacions d’aula i les tasques de producció i comprensió

3.1. L’ensenyament de llengües estrangeres: mites i realitats

3.2. Metodologies en l’ensenyament plurilingüe.