SBA015 - Tècniques d'Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris

Semestre 2

Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MAI015 - Técnicas de interpretación en los servicios públicos sanitarios

SBA015 - Tècniques d'Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris

SAI015 - Tècniques d’Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris

SBA015 - Tècniques d'Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris