SBA015 - Tècniques d'Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.