Assignatures

esborrar

SIS002 - Seguretat en el Treball

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIS003 - Higiene Industrial

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIS004 - Medicina del Treball

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIS005 - Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIS009 - Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIS010 - Tècniques Afins

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SIS011 - Àmbit Jurídic de la Prevenció

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SIS012 - Treball de Final de Màster (Investigació)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final

SIS017 - Treball de Final de Màster (Professional)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final

SIS019 - Introducció a la Investigació

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa