Assignatures

esborrar

SRL001 - Gestió Financera de l'Empresa

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SRL002 - Gestió Financera Avançada de l'Empresa

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SRL003 - Mercats i Productes Financers

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SRL004 - Comptabilitat Financera Avançada

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SRL005 - Anàlisi Comptable Superior

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SRL006 - Responsabilitat Social Corporativa

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SRL008 - Fiscalitat i Comptabilitat Empresarial

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SRL009 - Seminaris i Conferències

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SRL011 - Gestió de Carteres de Renda Fixa

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SRL012 - Actius Derivats

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SRL018 - Consolidació d'Estats Financers

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SRL030 - Pràctiques Externes

Curs 1 - Anual - Pràctiques

SRL031 - Projecte de Final de Màster

Curs 1 - Anual - Projecte final