Assignatures

esborrar

SIQ005 - Modelització de Sistemes Discrets

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIQ006 - Modelització de Sistemes Continus

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIQ007 - Anàlisi Estadística de Sistemes

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIQ008 - Simulació de Sistemes

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SIQ014 - Geometria Computacional

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIQ015 - Àlgebra Computacional

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SIQ022 - Mineria de Dades

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIQ026 - Pràctiques Externes (Optativa)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques

SIQ027 - Treball de Final de Màster

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final

SIQ028 - Cicle de Conferències

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SIQ030 - Teoria Algebraica de la Informació

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SIQ032 - Anàlisi Matemàtica Avançada

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria