Assignatures

esborrar

SRJ001 - Formació per a la Pràctica Civil

Curs 1 - Anual - Obligatòria

SRJ004 - Formació per a la Pràctica Penal

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SRJ005 - Exercici de l’Advocacia

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SRJ006 - Formació per a la Pràctica Fiscal

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SRJ007 - Formació per a la Pràctica Laboral

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SRJ008 - Formació per a la Pràctica Mercantil

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SRJ009 - Pràctiques Externes I

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques

SRJ010 - Treball de Final de Màster

Curs 2 - Semestre 1 - Projecte final

SRJ011 - Pràctiques Externes II

Curs 2 - Semestre 1 - Pràctiques