Temari

Temari

Els continguts del Practicum són els propis del màster en el seu vessant investigador. L’estudiantat desenvoluparà les pràctiques d'investigació a un grup d'investigació reconegut en els àmbits temàtics del màster, desenvolupant de manera tutoritzada les tasques pròpies de la investigació educativa. Els estudiants completaran la formació amb seminaris per a la posada en comuna, discussió i/o anàlisi dels projectes en els quals col·laboren al costat del grup d'investigació, de manera que es revisin i reflexioni sobre els processos, estratègies i tècniques desenvolupades al llarg del practicum d'investigació.

El temari es concreta en:

1 . Col·laboració en els projectes d'investigació del grup investigador en el qual realitza les pràctiques.
2 . Coneixement i desenvolupament de l'estructura i estratègies de redacció d'articles per a la seva publicació en revistes científiques de l'àmbit.
3 . Coneixement i ús de tècniques quantitatives i qualitatives de recollida d'informació.
4 . Utilització d'eines informàtiques per a donar suport l'anàlisi de les dades en un projecte d'investigació.