SAR004 - Els Viatges de Negocis i la Socialització en el Món Empresarial / Business Trips and Socialising Activities in the Business World

Semestre 1

Temari

Temari

A) Socialització 

  • El contacte inicial 
  • Conèixer als altres: una xerrada informal
  • Etiqueta social 
  • Un esmorzar de negocis 
  • Invitacions 


B) Viatges de negocis

  • El llenguatge dels aeroports 
  • En l'hotel: el check-in i el check out 
  • Els problemes dels viatges 
  • Desplaçar-se: donar adreces 
  • L'organització de congressos