SAR004 - Els Viatges de Negocis i la Socialització en el Món Empresarial / Business Trips and Socialising Activities in the Business World

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.