SAP304 - Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Socials i Humanitats

Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. L'aprenentatge-ensenyament de la competència clau ciutadana en un món global

·       1.1. Currículum: Programació i Unitat Didàctica

·       1.2. L’evolució de les Ciències Socials

 

TEMA 2. Metodologia docent: Models d’ensenyament-aprenentatge de les Ciències Socials i Humanitats

·       2.1. Classes expositives i tècniques de participació activa

·       2.2. Disseny i crítica d’unitats didàctiques de Ciències Socials i Humanitats

 

TEMA 3. L'avaluació de les Ciències Socials i Humanitats

·       3.1. L'avaluació de la competència social i ciutadana

·       3.2. L'avaluació de tots els recursos i de les eines que s'han ofert al llarg del curs

·       3.3. L'avaluació del professorat