SAP128 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica)

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.