BI2217 - Fonaments de Genètica

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Teoria

Tema 1. Introducció a la genètica

Tema 2. Genètica mendeliana

Tema 3. Ampliacions de la genètica mendeliana.

Tema 4. Cartografia cromosòmica en eucariotes

Tema 5. Anàlisi genètica i mapes en bacteris i bacteriòfags

Tema 6. Determinació del sexe i cromosomes sexuals

Tema 7. Mutacions i alteracions cromosòmiques

Tema 8. Herència *extranuclear.

Tema 9. Caràcters quantitatius i variació contínua. Introducció a la genètica quantitativa.

Tema 10. Introducció a la genètica de poblacions i genètica evolutiva.

 

Problemes

             Genètica mendeliana i extensions del mendelisme

             Lligament i mapes genètics

             Genètica quantitativa

             Genètica de poblacions

Pràctiques

             P1_Observació meiosi. Observació corpuscles barr.

             P2_Anàlisi de caràcters genètics mendelians en poblacions. Herència de caràcters i avaluació de freqüències gèniques en les poblacions.

             P3_Avaluació de caràcters quantitatius, acció gènica i heretabilitat en poblacions de plantes.

             P4_ Anàlisi de caràcters genètics en poblacions II.