BI2215 - Fisiologia Vegetal

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1-L'aigua en la planta
Transpiració.
Potencial hídric.
Absorció i transport d'aigua i elements minerals.

2-Nutrició mineral.
Transport i assimilació de nutientes
Composició mineral de les plantes.
Funció, metabolisme i deficiències d'elements minerals.

3-Metabolisme energètic en vegetals
Fotosíntesis
Metabolisme de carbohidrats
Respiració i fotorespiración


4-Integració metabòlica i del desenvolupament
Tranport a llarga distancia
Metabolisme dels elements minerals
Biosíntesis, metabolisme de homornes i trasducció de senyals
Regulació del desenvolupament reproductiu
Senescència i mort cel·lular
Respostes a l'estrès: Estrès abiòtic. Estrès biòtic.

5-Introducció al metabolisme secundari
Terpens
Metabolisme cianogénic
Glucosinolats
Compostos fenòlics i flavonoides
Alcaloides
PRÀCTIQUES DE LABORATORI
Pràctica 1. Extracció i valoració de clorofil·les. Reaccions lluminoses de la fotosíntesi.

Pràctica 2. Determinació de poliamines vegetals per fluorescència.

Pràctica 3. Influència de la sequera en l'estat fisiològic de la planta: Determinació de l'activitat peroxidasa, prolina i la concentració de proteïnes.

Pràctica 4. Mobilització del midó de reserva en llavors. Efecte de α-amilases de l'embrió de blat de moro sobre el midó.