BI2207 - Evolució i Biodiversitat Biològica (Biologia)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

I EVOLUCIÓ:

-Tema 1: Evolució: història, evidències i teories

-Tema 2: L'espècie: mecanismes d'aïllament, diferenciació i especiació

-Tema 3: Selecció natural i adaptació (selecció sexual vs selecció natural)

-Tema 4: Poblacions: dinàmica, comportament, diferències

-Tema 5: Alteració de les poblacions: migracions, mutacions, consanguinitat, tamany efectiu de la població

 

II BIODIVERSITAT:

-Tema  6: Sistemàtica taxonomia i filogènia

-Tema 7: Biodiversitat: conceptes tipus i estratègies destudi

-Tema 8: Biodiversitat en perill

-Tema 9: Conservació dels recursos genètics

-Tema 10: Característiques fonamentals dels principals grups microorganismes

-Tema 11: Característiques fonamentals dels principals grups botànics

-Tema 12: Característiques fonamentals dels principals grups faunístics

III. PRÀCTIQUES DE LABORATORI

- Pràctica 1: Estudi de les dinàmiques poblacionals

- Practica 2: Estudi de la diversitat in situ

- Pràctica 3: Filogènia i arbre filogenètic

- Pràctica 4 : Estudi de les adaptacions

 

IV. SESSIONS DE PROBLEMES

Sessió 1:  La evolució humana

Sessió 2: Altres tipus de evolució

Sessió 3: Càlculs biodiversitat

Sessió 4: Sessió problemes biodiversitat