BI2207 - Evolució i Biodiversitat Biològica (Biologia)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions de teoria suposen un 20% del temps de lassignatura. L'aprenentatge del curs es realitzarà per mitjà de classes magistrals impartides pel professorat amb la utilització de pissarra i ordinador, en què s'explicaran els continguts dels temes 1 a 12. Tindran com a base els manuals bàsics i diverses publicacions científiques, que estaran disponibles a l'Aula Virtual. Durant les sessions de teoria es plantejaran exercicis sobre el contingut explicat pels professors. L´assistència a classe no és obligatòria.

Les sessions pràctiques de laboratori suposen el 8% del temps de l'assignatura. Constaran de 1 eixida de camp (6 hores aprox) i dues sessions de laboratori de 3 hores cadascuna. La sortida de camp es realitzarà a un entorn natural de la província de Castelló, mentre que les dues sessions de laboratori es realitzaran als laboratoris docents. Els estudiants hauran de realitzar un treball amb els resultats obtinguts a les pràctiques. L'assistència, la preparació de la feina i la presentació final són obligatòries.

Els problemes són el 5,3% de l'assignatura. Serà una sessió de 4 hores i dues sessions de 2 hores. A la primera sessió els estudiants treballaran els resultats obtinguts a la sortida de camp. A les dues sessions restants, els estudiants comentaran diferents articles científics relacionats amb els continguts de l'assignatura i debatran sobre les seves conclusions.
Les tutories suposen el 2,6% del temps de lassignatura. Es distribuiran en 4 sessions de 1 hores cadascuna. Seran reunions entre grups d'estudiants petits i el professor per resoldre diferents qüestions sobre la preparació del treball final.

L'avaluació suposa el 2,6% de l'assignatura i consistirà en un examen escrit dels continguts dels temes 1 a 12. Seran preguntes tipus test. La realització de l'examen és obligatòria.