IR2122 - Reconocimiento de patrones

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

- Introducció al reconeixement de formes
- Classificadors basats en la distància: k-NN
- Arbres de decisió
- Discriminant lineal: SVM
- Regressió lineal
- Combinació de classificadors
- Agrupació (clustering)
- Selecció d'instància
- Reducció de la dimensionalitat
- Reducció de la mostra
- Disseny dexperiments, avaluació i validació de models