Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

IR2101 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2102 - Introducció a la Intel·ligència Robòtica

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2103 - Programació I (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2104 - Estructura de Computadors (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2105 - Anglès (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2106 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2107 - Física

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2108 - Mecànica i Òptica (Física)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2110 - Programació II (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2113 - Laboratori de Sistemes Operatius

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2109 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2111 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2112 - Estadística i Optimització (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2114 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2115 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 54 96
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2116 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2117 - Programació i Simulació de Robots

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2118 - Sensors i actuadors

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2119 - Fonaments d'Intel·ligència Artificial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2129 - Ètica de la Intel·ligència Robòtica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 52 98
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2120 - Manipulació Robòtica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 52 98
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2121 - Robòtica Mòbil

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 52 98
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2122 - Reconeixement de Patrons

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 52 98
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2123 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2124 - Sistemes Automàtics Avançats

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 52 98
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2126 - Visió Artificial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 52 98
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2127 - Telerobòtica

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 52 98
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2128 - Sistemes Intel·ligents

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 49 101
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2160 - Disseny de Sistemes Digitals

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 54 96
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

IR2162 - Disseny de Sistemes Encastats i de Temps Real

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials