CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA

Recorregut històric de la Psicologia com a disciplina científica. Perspectives teóriques actuals de la Psicologia. Métodes d'investigació. Principis ètics.

TEMA 2. ATENCIÓ I PERCEPCIÓ

Conceptes: sensació, percepció i atenció. Órgans sensorials. Tipus d'atenció. Models teòrics. Estats de conciència (somni, relaxació, alerta ...).

TEMA 3. APRENENTATGE

Concepte d'aprenentatge. Condicionament operant, condicionament instrumental i aprenentatge social.

TEMA 4. MEMÒRIA

Concepte de memòria. Tipus de memòria. Record i oblit. 

TEMA 5. MOTIVACIÓ

Concepte de motivació. Tipus de motius. Teories motivacionals. Agressió i violència.

TEMA 6. EMOCIÓ

Concepte d'emoció. Tipus d'emocions. Teories emocionals.

TEMA 7. RAZONAMENT, SOLUCIÓ DE PROBLEMES I PRESA DE DECISIONS

Concepte de raonament. Tipus. Solució de problemes. Presa de decisions. Comunicació.

TEMA 8. CERVELL I CONDUCTA

Estructura i funciones del sistema nerviós. Neurona i neurotransmisors. Lóbuls frontals i funcions. Tècnicques d'avaluació de l'activitat cerebral.

TEMA 9. PERSONALITAT

Concepte de personalitat. Aspectes teòrics. Avaluació de la personalitat.

TEMA 10. INTEL·LIGÈNCIA

Concepte d'intel·ligència. Tipus d'intel·ligència. Avaluació de la intel·ligència.