CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Activitats

Metodologia

Ensenyaments teòrics

Classes expositives (ús de material audiovisual i formulació de preguntes)

Ensenyaments pràctics (problemes)

Visionat de material audiovisual/visual

Discusions en grup (grups reduïts i/o individual)

Ensenyaments pràctics (laboratoris)

Aplicacions informàtiques.

Discusions grupals  (grups reduïts i/o individual)

Tutories

Supervisió de pràctiques (grups reduïts)