Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
9 0 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2003 - Criminologia

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

9 11 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

9 11 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 10 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2004 - Règim i Organització de la Seguretat

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2011 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 8 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2013 - Psicologia de la Conducta Criminal

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2014 - Cerca i Gestió de la Informació

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2015 - Mètodes i Tècniques d'Intervenció Policial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 8 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2016 - Introducció al Dret Processal

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2017 - Policia Científica

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 0 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2020 - Medicina Legal

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2022 - Psiquiatria Forense

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2023 - Dret Processal Penal

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2024 - Mètodes de Control i Sanció

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2026 - Investigació Processal del Crim

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2027 - Formes Específiques de Criminalitat

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2028 - Víctima i Sistema de Justícia

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2029 - Teoria i Execució de la Pena

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 10 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2030 - Dret Penal de Menors

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2031 - Ètica i Deontologia Professional

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2035 - Política Criminal

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2036 - Mobilitat i Seguretat Viària

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2037 - Gènere i Violència

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2039 - Seguretat i Criminalitat Informàtica

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2040 - Gestió Privada de la Seguretat

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2043 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 10 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS2044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 10 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula