Temari

Temari

TEMA 1: INTRODUCCIÓ A L'EMPRESA

1.1. L'administració d'empreses.
1.2. El concepte d'empresa.
1.3. L'empresa com a sistema.
1.4. Principals subsistemes empresarials.
1.5. La figura de l'empresari i del directiu.

TEMA 2: CREACIÓ I TIPUS D'EMPRESA

 2.1. L'emprenedor: motivacions i dificultats.
2.2. Crear empreses.
2.3. El pla de negoci i el model Canvas.
2.4. Tipus d'empreses.

TEMA 3: LA DIRECCIÓ I EL SEU ENTORN

 3.1. Concepte d'entorn: entorn general i específic.
3.2. La direcció d'empreses. La Direcció Estratègica.
3.3. El treball de la direcció.
3.4. Estratègies competitives de l'empresa.
3.5. Responsabilitats ètiques i socials de la gerència.
3.6. L'economia del bé comú i el balanç del bé comú.

TEMA 4: LA PRESA DE DECISIONS

 4.1. La presa de decisions individual i a l'empresa.
4.2. Tipus de decisions empresarials.
4.3. El procés de presa de decisions a les empreses.
4 4. La presa de decisions participativa.

TEMA 5: LA FUNCIÓ DE PLANIFICAR

5.1. La planificació a l'empresa concepte i elements
5.2. Tipus de plans.
5.3. La missió, la visió i els objectius organitzatius.
5.4. L'eina DAFO.
5.5. Procés de fixació d'objectius.
5.6. El conflicte dels objectius.

TEMA 6: LA FUNCIÓ D'ORGANITZAR

6.1. La funció d'organitzar. L'organització formal i informal.
6.2. El disseny organitzatiu. Paràmetres del disseny organitzatiu.
6.3. El disseny de llocs de treball.
6.4. Factors de contingència al disseny organitzatiu.
6.5. Tipus d'estructures organitzatives.

TEMA 7: LA FUNCIÓ DE DIRIGIR PERSONES

7.1. La direcció i la pràctica de recursos humans.
7.2. La motivació.
7.3. Lideratge i poder.
7.4. La cultura de l'empresa.

TEMA 8: LA FUNCIÓ DE CONTROLAR

8.1. El procés de control.
8.2. Tipus de control a l'empresa.
8.3. Sistemes de Planificació i Control.
8.4. Sistemes d'informació i suport a la direcció.