DI2005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Els continguts de l’assignatura versaran sobre temes relacionats amb l’àrea de coneixement. El material serà proporcionat per la professora, bé en forma de dossier, bibliografia o mitjançant l’espai virtual de l’assignatura.

Els temes que es desenvoluparan seràn els següents:

1. Enginyeria en Disseny Industrial

2. Comunicació en el treball

3. Característiques i beneficis d'un producte

4. Instruccions i mecanísmes 

5. Regulacions i documentació relacionada amb l'equipament d'un producte

6. Riscs i accidents 

7. Materials e invents

8. Prediccions

9. Abilitats professionals

10. Redacció de textos tècnics