Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

DI2001 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2002 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2003 - Expressió Gràfica I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 27 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2006 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 8 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 7 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2009 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 7 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2011 - Empresa

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 11 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 18 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2014 - Disseny Conceptual

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2016 - Taller de Models

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 9 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2017 - Estètica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 7 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 16 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2023 - Ergonomia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 20 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 23 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2025 - Presentació de Productes

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 15 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2026 - Màrqueting

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 16 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 46
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2029 - Sistemes Mecànics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 13 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2031 - Taller Experimental de Prototips

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2032 - Projectes de Disseny

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2033 - Acabats Superficials de Productes

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 3 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 3 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 15 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 12 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2039 - Disseny Ceràmic

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 3 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2042 - Expressió Objectual i Disseny

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2043 - Disseny Inclusiu

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2044 - Disseny Emocional

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2045 - Seguretat dels Productes

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2046 - Disseny per a l'Entorn i l'Hàbitat

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual - Pràctiques

12 10 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

12 100 40
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula