ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques magistrals amb foment de la participació de l'alumnat.

Classes d'exercicis pràctics guiats amb avaluacions intermèdies acumulatives.