Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2003 - Esports Col·lectius I

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2004 - Esports d’Adversari

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2006 - Anatomia del Moviment Humà (Anatomia Humana)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2008 - Activitats Ritmicoexpressives

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2009 - Esports Individuals I

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2010 - Esports Col·lectius II

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2011 - Fisiologia de l’Exercici I (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2012 - Biomecànica de l’Esport (Física)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2014 - Esports Individuals II

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2017 - Fisiologia de l’Exercici II (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2019 - Educació Física de Base

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2020 - Activitats i Esports en la Naturalesa

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2021 - Didàctica de l’Educació Física I

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2022 - Activitat Física per a la Salut I

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2023 - Dret de l’Activitat Física i l’Esport

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2024 - Teoria de l’Entrenament

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2025 - Equipaments i Instal·lacions Esportives

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2026 - Didàctica de l’Educació Física II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2027 - Activitat Física per a la Salut II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2029 - Planificació i Control de l’Entrenament

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

ES2030 - Valoració de la Condició Física

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials