Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

AG1801 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 46,5 103,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1802 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1803 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1804 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1806 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1807 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1808 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1809 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1812 - Geologia, Edafologia i Climatologia (Geologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1805 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1811 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1813 - Botànica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1814 - Fitotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1815 - Fisiologia Vegetal

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1816 - Ecologia i Impacte Ambiental

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1817 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1818 - Protecció de Cultius

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1819 - Fonaments de Biotecnologia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1820 - Topografia

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1822 - Zootècnia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1823 - Fonaments d'Hidràulica i Maquinària

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1825 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1827 - Estructures i Construccions Rurals

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1828 - Horticultura

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1829 - Millora Genètica Vegetal

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1832 - Valoració i Comercialització

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1836 - Fructicultura General

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1821 - Bioquímica

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 62 88
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1831 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1834 - Regs i Drenatges

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1835 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1 - Pràctiques

6 125 25
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1838 - Fructicultura Especial

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1839 - Entomologia Agrícola

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1840 - Fitopatologia

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1842 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 155 145
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

AG1843 - Genètica Molecular

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials