MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia utilitzada, tant als enseyaments teòrics com pràctics, serà l’Aprenentatge Cooperatiu, l’Aprenentatge Basat en Projectes, i l’Aprenentatge Reflexiu, fent servir de manera transversal i activa les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. També es fomenta el treball autònom de l’estudiantat a través de lectures i/o de la consulta de material de qualsevol format, i l'acompanyament de l'alumnat per part del professorat és un recurs important que s'utilitzarà en classe.