MI1823 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

 

1.     L’ensenyament de la llengua anglesa en contextos multilingües. Bases cognitives, lingüístiques i comunicatives per a l’ensenyament/ adquisició de l’anglès com a tercera llengua.

2.     El marc legal per a l’ensenyament EN anglès durant l’etapa de l’ensenyament a Infantil: el MCER, la llei 4/2018 que regula el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià no universitari i el currículum.

3.     La didàctica de la llengua estrangera per a l’alumnat d’Infantil: l’ensenyament integrat de llengües i continguts (AICLE/CLIL). Principis, recursos i materials.

4.     Programació d’un projecte de treball en llengua anglesa. Disseny d’unitats didàctiques en anglès: anàlisi de necessitats, competències, sabers i aplicació de la metodologia AICLE.

5.     Disseny, adaptació i explotació de materials escrits, recursos audiovisuals o artístics per ensenyar anglès a partir de projectes de treball.