Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

MI1802 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1805 - Educació per a la Salut

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1810 - El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1816 - Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1846 - Didàctica General

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1861 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1815 - El Medi Natural en l'Educació Infantil

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1823 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1847 - Pràcticum I

Curs 2 - Anual - Pràctiques

12 260 40
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1850 - Educació i Comunicació

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
8 80 120
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1820 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Curs 3 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
8 80 120
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
8 80 120
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 3 - Anual - Formació bàsica

10 100 150
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1852 - Pràcticum II

Curs 3 - Anual - Pràctiques

14 338 12
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1854 - Religió, Cultura i Valors

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1826 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Curs 4 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1832 - Desenvolupament Professional del Docent

Curs 4 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1833 - Avaluació i Innovació Educativa

Curs 4 - Anual - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1840 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

6 46 104
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1856 - Pràcticum III

Curs 4 - Anual - Pràctiques

18 384 66
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1859 - Laboratori per a Pensar Matemàtiques

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MI1860 - Projectes en Arts Integrades

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials