Temari

Temari

 

Bloc 1. Teoria

1.1. Discurs i gramàtica anglesos per a professorat de primària.

1. 2. Discurs i vocabulari anglès per a professorat d'educació primària.Bloc 2. Pràctica

2.1. Pràctica de les habilitats receptivescomprensió oral i escrita.

2.2. Pràctica de les habilitats productivesexpressió oral i escrita.