Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

MP1802 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1805 - Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1846 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1806 - Didàctica de les Matemàtiques I

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1816 - Música

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1847 - Pràcticum I

Curs 2 - Anual - Pràctiques

12 260 40
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1817 - Didàctica de la Física i Química

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1823 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1852 - Pràcticum II

Curs 3 - Anual - Pràctiques

14 338 12
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1862 - Didàctica de les Matemàtiques II

Curs 3 - Anual - Obligatòria

10 100 150
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1864 - Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1865 - Agrupacions Instrumentals

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1818 - Didàctica de les Ciències Naturals

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1824 - Didàctica de les Ciències Socials: Història

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1837 - Taller de Matemàtiques

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1840 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

6 46 104
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1856 - Pràcticum III (Educació Primària)

Curs 4 - Anual - Pràctiques

18 384 66
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1857 - Pràcticum III (Menció Música)

Curs 4 - Anual - Pràctiques

18 384 66
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
18 384 66
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1859 - Pràcticum III (Menció Anglés)

Curs 4 - Anual - Pràctiques

18 384 66
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MP1876 - Música i Noves Tecnologies

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials