Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

MP1802 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1805 - Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 6 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 2 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1846 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 4 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 9 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 9 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 11 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1806 - Didàctica de les Matemàtiques I

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 5 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1816 - Música

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1847 - Pràcticum I

Curs 2 - Anual - Pràctiques

12 10 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1817 - Didàctica de la Física i Química

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 39
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1823 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1852 - Pràcticum II

Curs 3 - Anual - Pràctiques

14 9 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 6 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1862 - Didàctica de les Matemàtiques II

Curs 3 - Anual - Obligatòria

10 19 38
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 14 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1864 - Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 38
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1865 - Agrupacions Instrumentals

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 2 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1818 - Didàctica de les Ciències Naturals

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1824 - Didàctica de les Ciències Socials: Història

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 6 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1837 - Taller de Matemàtiques

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 2 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1840 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

6 31 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1856 - Pràcticum III (Educació Primària)

Curs 4 - Anual - Pràctiques

18 9 76
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1857 - Pràcticum III (Menció Música)

Curs 4 - Anual - Pràctiques

18 2 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
18 2 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1859 - Pràcticum III (Menció Anglés)

Curs 4 - Anual - Pràctiques

18 2 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1876 - Música i Noves Tecnologies

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 2 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula