DA0222 - Anglès per a l'Empresa

Curs 5 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes, impartides en anglès, seran totalment pràctiques, i estaran integrades per algunes explicacions breus, la realització d’activitats pràctiques i la seva correcció, atenent tant a la llengua parlada com l’escrita. Encara que l’assistència a classe no és obligatòria, és molt convenient, ja que durant les sessions presencials es realitzaran activitats i pràctiques.