DA0207 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Clases teòriques enfocades principalment a dos aspectes: l'aplicabilitat a problemes de tipus econòmic i la resolució d'exercicis per procediments ben estructurats

Les classes pràctiques, serveixen per dur a la pràctica els continguts impartits a les classes teòriques i consisteixen en la resolució de problemes y exercicis,  alguns d'ells tan sols d'exercitació i d'altres d'aplicacions específiques a models i problemes econòmics senzills.