DA0207 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

80% de la qualificació final és la de l'exàmen. 
El 20% restant es correspon amb l'evaluació continuada al llarg del curs.

La qualificació que cal obtenir a l'exàmen és de 4 sobre 10. Aquesta qualificació es complementa amb l'evaluació continua que serveix per a les dues convocatòries del mateix curs. 

L'alumne es considera presentat quan es presente a l'exàmen escrit (si fà les pràtiques/avaluació continua) pèro no l'exàmen, no es considerará presentat