DA0103 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1.- Per què estudiar Història del Dret?
Tema 2.- La primacia del dret consuetudinari
Tema 3. La cultura del Ius Commune
Tema 4.- Absolutisme i sobirania
Tema 5.- La crisi del pactisme
Tema 6.- Els orígens de l'Estat Liberal
Tema 7.- La primacia de la llei estatal
Tema 8.- El constitucionalisme liberal
Tema 9.- Les alternatives autoritàries
Tema 10.- El primer constitucionalisme democràtic
Tema 11.- La transició democràtica espanyola