Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0103 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0104 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0201 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0202 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 59,5 90,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0203 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0204 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0205 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0206 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0207 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0110 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Curs 2 - Anual - Formació bàsica

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0111 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0112 - Obligacions i Contractes

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0113 - Organització Constitucional de l'Estat

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0114 - Dret Internacional Públic

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0115 - Institucions i Dret de la Unió Europea

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0212 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0217 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 49 101
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0218 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0220 - Microeconomia

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0116 - Introducció al Dret Processal

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0117 - Dret Mercantil I

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0118 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0119 - Dret Administratiu. Part Especial

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0120 - Drets Reals

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0124 - Dret de Família i Successions

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0213 - Direcció Financera

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0214 - Direcció d'Empreses

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 53,5 96,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0215 - Macroeconomia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0216 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0219 - Mètodes Quantitatius

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0121 - Dret Processal Civil

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0122 - Dret Mercantil II

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0123 - Dret Processal Penal

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0125 - Dret Financer I

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0129 - Dret Mercantil III

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0221 - Fonaments d'Econometria

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0223 - Comptabilitat de Costos

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 53 97
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0225 - Màrqueting Operatiu

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0228 - Direcció de Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0229 - Direcció d'Operacions

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 54 96
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0230 - Implantació d'Estratègies Empresarials

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0108 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 5 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0126 - Dret Internacional Privat

Curs 5 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0127 - Dret Financer II

Curs 5 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0222 - Anglès per a l'Empresa

Curs 5 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0227 - Investigació de Mercats

Curs 5 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0231 - Tècniques de Vendes

Curs 5 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0232 - Disseny i Canvi Organitzatiu

Curs 5 - Semestre 1 - Obligatòria

6 54,5 95,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0233 - Gestió de Canals de Distribució

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0234 - Màrqueting Social i Polític

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0235 - Direcció de Vendes

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0236 - Promoció Comercial

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0237 - Màrqueting Internacional

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0238 - Comportament Organitzatiu

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0239 - Gestió de la Qualitat

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 56 94
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0240 - Creació d'Empreses

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0241 - Direcció de la Innovació en l'Empresa

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 52,5 97,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0242 - Dinamització de Recursos Humans

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0243 - Anàlisi Industrial i Xarxes d'Empreses

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0244 - Sociologia de l'Empresa

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0152 - Treball de Final de Grau (Dret)

Curs 6 - Semestre 1 - Projecte final

6 7 143
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 13 137
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DA0302 - Pràctiques Externes

Curs 6 - Anual - Pràctiques

12 245 55
Crèdits Hores presencials Hores no presencials