Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

MD1702 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 4 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1704 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 3 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1705 - Fisiologia General (Fisiologia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1706 - Anglès per a Metges (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 4 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1707 - Aparell Locomotor

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

9 4 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1711 - Genètica Humana

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1712 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1759 - Aparell Digestiu i Nutrició

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

9 1 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1701 - Bioestadística (Estadística)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 2 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1709 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 4 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1710 - Psicologia Mèdica (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 4 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1713 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

9 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1761 - Aparell Genitourinari i Renal

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

7 7 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1762 - Aparell Cardiorespiratori

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

7 6 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1763 - Endocrinologia i Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

7 0 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1718 - Farmacologia General

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

7 8 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1719 - Microbiologia i Parasitologia General

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1720 - Anatomia Patològica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

7 2 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1721 - Estudi per la Imatge

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

7 1 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1722 - Introducció a la Cirurgia

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1723 - Medicina Familiar i Comunitària

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1724 - Patologia General

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

7 3 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1760 - Epidemiologia i Salut Pública

Curs 3 - Anual - Obligatòria

8 4 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1765 - Medicina Regenerativa y Terapia Génica

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 2 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1730 - Malalties Infeccioses

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1731 - Toxicologia i Medicina Legal

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1732 - Malalties Respiratòries i Otorinolaringologia

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

8 7 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1734 - Medicina Obstètrica i Ginecològica

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

8 9 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
11 9 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1737 - Anestesiologia i Terapèutica del Dolor

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1738 - Cures Pal·liatives

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 2 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1764 - Malalties Hematològiques i Oncològiques

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

9 2 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1742 - Psiquiatria

Curs 5 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1744 - Malalties Neurològiques i Oftalmològiques

Curs 5 - Semestre 2 - Obligatòria

9 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1746 - Pediatria i Neonatologia

Curs 5 - Semestre 2 - Obligatòria

8 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1748 - Medicina Esportiva

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 0 38
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1749 - Medicina Física i Rehabilitació

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 1 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
27 0 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1756 - Pràctiques Integrades d'Atenció Primària

Curs 6 - Semestre 1 - Pràctiques

6 0 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 0 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1758 - Treball de Final de Grau

Curs 6 - Anual - Projecte final

6 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula