HU1526 - Literatura Comparada

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El treball docent i de recerca es planteja per a un aprenentatge participatiu, interactiu i crític, amb un temari estudiat de manera dialèctica segons la combinació teoria-pràctica. Així, el treball de l’assignatura tindrà dos àmbits:

1. Activitat habitual per a cada sessió

 (a) Presentació o estudi de Teoria general; i

(b) Activitats pràctiques: anàlisis i debats s sobre textos de cada tema, sobretot per part dels estudiants, fet que implica la preparació fora de l’aula dels comentaris dels textos i activitats proposades per a cada classe.

2. Treballs de recerca

A més del treball teòric i pràctic de les classes, l’assignatura proposa tres treballs, realitzats segons els documents incorporats en l’Aula Virtual. La previsió dels treballs és la següent:

(A) Assistència a espectacle, exposició, presentació o esdeveniment social o comunicatiu vinculat a la Literatura, i presentació d’una crònica.

(B). Lectura, com a mínim, d’una obra literària de referència, amb les següents activitats: (a) ressenya crítica; (b) realització d’un booktrailer

(C). Estudi literari comparat, de recerca i creació.

A més, l’assignatura implica l’organització d’un Seminari temàtic, vinculant la Literatura i la societat.