HP1548 - Patrimoni Històric de la Hispània Romana

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

S’aplicarà un model didàctic basat en l’aprenentatge continu amb utilització freqüent de TIC, i pràctiques generalitzades que podran incloure la participació en conferències o jornades científiques, visites a museus o indrets arqueològics, a més de l’elaboració de treballs personals.