GA1220 - Sistemes d'Informació en les Administracions Públiques

Curs 2 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula