GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes pràctiques consistiran en alguna de les activitats següents: lectura i comentari de textos, participació en jornades, seminaris o cursos, etc.