VJ1240 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 70% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

i

treball final de grau

147
Crèdits