VJ1227 - Motors de Jocs

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

  1. Arquitectura d'un motor de jocs. 
  2. Modelatge geomètric. 
  3. Representació d'escenes. 
  4. Realisme visual. 
  5. Noves tecnologies.