VJ1227 - Motors de Jocs

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classe magistral per a la introducció dels continguts teòrics amb l'ajuda del plantejament de qüestions i problemes. Classe inversa (flipper classroom) per a l'aprenentatge dels continguts pràctics.