VJ1222 - Disseny Conceptual de Videojocs

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

E les sessions teòriques s'analitzaran casos rellevants en el disseny de videojocs. En l'anàlisi d'aquests productes es revisaran les característiques i conceptes rellevants per a la comprensió del seu disseny i producció.
 
L'alumnat tindrà accés a l'Aula Virtual a continguts didàctics sobre els principals processos a aplicar en el disseny i producció del seu projecte. Aquests continguts seran la base per al seguiment metodològic de l'elaboració dels treballs de l'alumnat que es complementaran amb les indicacions del professor en les sessions pràctiques.
 
Les explicacions a classe seran en castellà. Els exemples en vídeos, els continguts bibliogràfics, apunts, esquemes i documentació tècnica s'han d'aportar en anglès. Tant en classe com en els treballs que s'han de lliurar, l'alumnat podrà expressar-se en anglès, castellà o valencià.