Metodologia

Metodologia didàctica

 

SESSIONS TEÒRIQUES:
 
- Exposició introductòria i orientativa 
 
- Visionat d'àudios / vídeos
 
- Resolució d'exercicis i qüestions sobre teoria
 
- Resolució col·lectiva de problemes
 
 
 
  SESSIONS PRÀCTIQUES:
 
- Realització de exercicis de pràctiques
 
- Inici del projecte individual de pràctiques