Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

VJ1201 - Física

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1202 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 10 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1203 - Programació I (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1204 - Expressió Artística

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1205 - Anglès (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1206 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1207 - Cultura Visual i Mitjans de Masses

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1208 - Programació II (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1209 - Disseny 2D

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1210 - Tecnologia de Computadors

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1211 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 9 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1212 - Expressió Gràfica

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 6 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1213 - Empreses de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 6 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1214 - Consoles i Dispositius de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1215 - Algoritmes i Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1216 - Disseny 3D

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1217 - Disseny i Desenvolupament de Jocs Web

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1218 - Narrativa Hipermèdia i Anàlisi de Videojocs

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 6 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1219 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1220 - Bases de Dades

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1221 - Informàtica Gràfica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1222 - Disseny Conceptual de Videojocs

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1223 - Art del Videojoc

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1224 - Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1225 - Sistemes Operatius

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1226 - Disseny de Personatges i Animació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1227 - Motors de Jocs

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 18 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1228 - Xarxes i Sistemes Multijugador

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 6 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1229 - Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 8 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1231 - Intel·ligència Artificial

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 8 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1232 - Aspectes Legals dels Videojocs

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1233 - Models Audiovisuals Contemporanis

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 4 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1234 - Tècniques d'Interacció Avançada

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 9 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1235 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1237 - Localització de Videojocs

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 9 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1240 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 7 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1241 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 12 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula