Circuits de matrícula

L'estudiantat de nou ingrés en el moment de formalitzar la matrícula ha de seleccionar un circuit. El circuit incorporarà a la matrícula totes les assignatures que ha de cursar en primer curs, amb l'horari assignat, per a evitar coincidència de classes.