IN1142 - Orientació cap a les Especialitats d'Infermeria

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció a les especialitats d'infermeria
 • 1.1 Normativa aplicable
2. Programes formatius de les especialitats d'infermeria:
 •  Definició i justificació de l'especialitat
 •  Característiques generals i estructura del programa
 • Competències, objectius, coneixements, actituds i habilitats de la Infermera Especialista metodologia docent
 • Àrees de rotació
 • 2.1 Programa formatiu de l'especialitat d'infermeria geriàtrica (Ordre SAS/3225/2009,)
 • 2.2 Programa formatiu de l'especialitat d'infermeria pediàtrica (Ordre SAS/1730/2010)
 • 2.3 Programa formatiu de l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària (Ordre SAS/1729/2010)
 • 2.4 Programa formatiu de l'especialitat d'Infermeria de Salut Mental. Ordre (*SPI/1356/2011)
 • 2.5 Programa formatiu de l'especialitat d'Infermeria del Treball (Ordre SAS/1348/2009)
 • 2.6 Programa formatiu de l'especialitat d'Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona) (Ordre SAS/1349/2009)

3. Procediment per a accedir a les proves de coneixements per a la formació com a Infermera Interna Resident (*EIR)

 • 3.1 Calendari, sol·licituds i terminis

4. Preparació de la prova de coneixements

 • 4.1 Calendari de la prova
 • 4.2 Estructura de la prova
 • 4.3 Tècnica test
 • 4.4 Continguts de la prova

5. Abordatge en profunditat de les tècniques d'examen

6. Desenvolupament del contingut de l'examen

7. Procediments després de la prova de coneixements

 • 7.1 Publicació de resultats: provisionals i definitius
 • 7.2 Barem aplicable: percentatge d'examen i percentatge d'expedient acadèmic
 • 7.3 Número i distribució de places
 • 7.4 Procés d'elecció de plaça: presencial o telemàtic
 • 7.5 Incorporació a la plaça
8. Futur laboral després de finalitzar la formació. Beneficis d'especialitzar-se en infermeria.
9. Procés d'especialització en infermeria en altres països.

SESSIONS PRÀCTIQUES:

- Simulació d'exàmens EIR